Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (17)
Trích yếu: Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý đối tượng hưởng hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn 348/BHXH-CNTT V/v triển khai tin nhắn đa phương tiện giữa người dân, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp với cơ quan BHXH
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày có hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 166/QĐ-BHXH Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 707/BHXH-QLT về việc chi thù lao đại lý thu BHXH, BHYT do Đ/c Nguyễn Lương Ba - Phó GĐ BHXH tỉnh ký duyệt
Ngày ban hành:
24/05/2017
Ngày có hiệu lực:
24/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 674/BHXH-CST do Đ/c Nguyễn Lương Ba - Phó GĐ BHXH tỉnh ký duyệt
Ngày ban hành:
11/05/2017
Ngày có hiệu lực:
11/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 603/BHXH-TCCB ngày 05/05/2017 về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và BHTN
Ngày ban hành:
05/05/2017
Ngày có hiệu lực:
05/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 39/QĐ-BHXH ngày 9/01/2017 về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả KQ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày có hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật số 58/2017/QH13
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực