Số / Ký hiệu: DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ
Trích yếu: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ VÀ NHÂN VIÊN CHI TRẢ TỈNH NAM ĐỊNH
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày có hiệu lực:
31/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
DANH SÁCH ĐIỂM CHI TRẢ: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ VÀ NHÂN VIÊN CHI TRẢ TỈNH NAM ĐỊNH
Nội dung trong tệp đính kèm