Số / Ký hiệu: Hợp đồng số 02/2019/BHXHTNDIBDTND
Trích yếu: Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý đối tượng hưởng hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Hợp đồng số 02/2019/BHXHTNDIBDTND: Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý đối tượng hưởng hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
Nội dung trong tệp đính kèm