Bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2021

06/03/2020 10:20 AM


Chiều 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công để cho ý kiến vào một số đề án. Thủ tướng yêu cầu bảo đảm mức lương mới phải cao hơn mức lương cũ nhằm tạo thêm động lực và sức mạnh xây dựng đất nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Theo đó, tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ấn định thời gian bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2021. Thủ tướng nhấn mạnh, thang, bảng lương của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách, người về hưu là rất quan trọng trong bối cảnh hệ thống chính trị đa dạng của nước ta. Do đó, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành tiếp tục thảo luận để có sự thống nhất, trong đó cần phân thành các nhóm đối tượng khác nhau để lắng nghe ý kiến từ thực tiễn. Tinh thần là: Phải đảm bảo lương mới cải thiện hơn so với lương cũ, tương đối công bằng và mối quan hệ giữa các đối tượng hưởng lương.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện các phương pháp tính để làm căn cứ thiết kế các bảng lương, đảm bảo tiền lương bằng lương cơ bản cộng phụ cấp. Trong đó đối với phụ cấp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn theo hướng giảm số loại phụ cấp, giúp công bằng hơn và dễ quản lý hơn. Nguyên tắc là phụ cấp ngành do Bộ trưởng bộ quản lý ngành, lĩnh vực có hướng dẫn cụ thể theo khung do Chính phủ quy định.

Về nguồn thực hiện cải cách tiền lương, ngoài dành một phần các khoản vượt thu của các địa phương và Trung ương, Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ quan trọng vẫn là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước. Đây là nhiệm vụ cần thực hiện quyết liệt, coi đây là chủ trương nhất quán của Ban Chỉ đạo về cải cách tiền lương để các cấp, ngành thực hiện tốt các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, trong đó có cải cách đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức lại các đơn vị hành chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội bám sát Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 24/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, Luật Bảo hiểm xã hội để có phương án xác định, tính toán điều chỉnh cho phù hợp với lương hưu từng thời kỳ, nhất là đối với lương hưu từ trước năm 1995. Đối với điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho người có công, thân nhân người có công, Thủ tướng chỉ đạo cần hết sức quan tâm, bởi đây là chính sách đặc biệt, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự tri ân của đất nước, dân tộc. Trước mắt, năm 2020 tiếp tục điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội. Từ năm 2021 điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao Bộ Tài chính và chính quyền các địa phương chuẩn bị nguồn ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng hàng năm, dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương cùng với khoảng 40% tăng thu ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, để bảo đảm bảo bền vững các địa phương phải nhất quán thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm biên chế theo phương châm lộ trình tăng lương phải đi cùng với lộ trình giảm biên chế, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập./.

baohiemxahoi.gov.vn

Album hoạt động