Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

Quy định mới về BHXH có hiệu lực từ tháng 7/2020

Hướng dẫn thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và Đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công ngành BHXH đối với cá nhân

Phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân

Báo chí - cầu nối quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Ngành BHXH triển khai kế hoạch đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và CSDL dân cư

Đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt

BHXH các địa phương phải gắn thi đua với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Gần 8 triệu hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả qua Bưu điện