29/03/2018 10:44 PM

Nhiều người bệnh lo lắng, nếu chẳng may phải đi khám, chữa bệnh trong những ngày nghỉ Tết có được hưởng các quyền lợi BHYT hay không.

29/03/2018 10:41 PM

.Nếu chỉ căn cứ vào tỷ lệ BHXH mà cho rằng chi phí BHXH cao, dẫn đến tăng chi phí doanh nghiệp là chưa chính xác, bởi chi phí cao hay thấp được quyết định bởi ...

Có được hưởng BHYT khi đi khám, chữa bệnh những ngày nghỉ Tết?

Mức đóng BHXH ở Việt Nam là cao hay thấp?