Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

01/09/2020 03:52 PM


Vừa qua, BHXH xã hội tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại 04 xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng và Thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Cửu Long – Phó Giám Đốc BHXH tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Quốc Hùng- Trưởng phòng Truyền thông & PTĐT. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, UBMT và các đoàn thể xã cùng gần 600 đại biểu đại diện hộ gia đình sinh sống và làm việc trên địa bàn 03 xã và Thị trấn

Quang cảnh hội nghị

Mục đích của Hội nghị nhằm tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Tại Hội nghị người dân được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cụ thể về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng, quyền lợi hưởng, chế độ được hưởng; nghe phổ biến một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT, thông tuyến khám chữa bệnh, tăng giá viện phí, giá dịch vụ y tế, hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đăng ký tham gia mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện…Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giúp cho người dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cuộc sống của mỗi người, gia đình và xã hội, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong xã hội. Qua đó nâng cao nhận thức trong việc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của chính sách pháp luật Nhà nước.

Cũng tại buổi đối thoại, bà con Nhân dân đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề liên quan đến thủ tục tham gia, quyền lợi được hưởng các chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đặc biệt là những vướng mắc, bất cập khi đi khám, chữa bệnh BHYT, chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT...

Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền,đối thoại trực tiếp đã kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp Nhân dân hiểu hơn về chế độ, chính sách BHYT, BHXH, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng nhanh diện bao phủ BHYT, BHXH toàn dân.

Một số hình ảnh triển khai đối thoại trực tiếp tại 03 xã và 01 Thị trấn :

Ông Nguyễn Cửu Long - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị tuyên tuyền

Đ/c Báo cáo viên thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại Thị trấn Liễu Đề

Đối thoại với người dân tại UBND xã Nghĩa Hồng

Kim Chi