Nam Định triển khai hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT.

10/07/2020 04:33 PM


Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 515/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu Hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sáng 10/7, BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý thu, Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, Kế hoạch – tài chính theo QĐ 505/QĐ – BHXH; cấp, quản lý mã số BHXH theo QĐ 515/QĐ – BHXH của BHXH Việt Nam và các phần mềm ứng dụng. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH  huyện và toàn thể viên chức làm công tác thu, cấp sổ thẻ, CNTT, phát triển đối tượng, KHTC.

Quang cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được Đại diện Lãnh đạo các phòng: Công nghệ thông tin, Kế hoạch- Tài chính, Cấp sổ, thẻ và Truyền thông và Phát triển đối tượng tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo các văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế. Trên cơ sở đó, các Đại biểu đã thảo luận xoay quanh những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thao tác các phần mềm nghiệp vụ và đã được các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần này giúp đội ngũ làm công tác BHXH của cơ quan BHXH thực hiện các chức năng trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ của Ngành, đáp ứng các quy trình nghiệp vụ theo các quyết định mới ban hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; chia sẻ các kỹ năng khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; góp phần cùng ngành hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020.

Kim Chi