Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020

02/07/2020 02:24 PM


Sáu tháng đầu năm 2020, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó tập trung vào các giải pháp: Phát triển đối tượng, thu hồi nợ đọng, khắc phục tình trạng lạm dụng, trục lợi nguồn quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); phát động và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức phát động
BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức phát động "Cả nước chung tay thực hiện BHXH toàn dân".

Nhiều kết quả tích cực

Đồng chí Nguyễn Cửu Long, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 184.110 người; có 1.586.458 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ trên 90%; 172.049 người tham gia BHTN. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 1.826 tỷ đồng. Để đạt kết quả nêu trên, ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh bám sát yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của ngành, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT và TH Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện có hiệu quả các hình thức cổ động trực quan như: pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu tại các tụ điểm dân cư, khu vực trung tâm huyện, thành phố. Các đơn vị trong ngành đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chế độ chính sách BHXH, BHYT, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong việc tham gia BHXH, BHYT và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tư vấn, giải thích về quyền lợi đối với các đối tượng đề nghị giải quyết chế độ BHXH một lần để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện với mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đối tượng đã được BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, đúng quy định, tạo thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất từ ngày 9-12-2019 tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn. Như vậy, người dân chỉ cần có một thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại) có kết nối internet là có thể thực hiện giao dịch điện tử trong thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. 6 tháng đầu năm, ngành BHXH đã cấp và gia hạn 1.028.397 thẻ BHYT; 13.547 sổ BHXH. Trong công tác giám định BHYT và quản lý quỹ BHYT, BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn làm tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ chi phí KCB; tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở KCB BHYT, chú trọng kiểm tra các cơ sở KCB có chi phí lớn và kiểm tra chéo giữa các bệnh viện với nhau để kiểm soát chi phí; chỉ đạo các giám định viên tăng cường kiểm tra bệnh nhân nội trú và giám sát chặt chẽ chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB. BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh giao Dự toán chi KCB BHYT năm 2020 cho từng cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh; ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020 với 46 đơn vị. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh uớc có 1.298.313 lượt KCB BHYT với tổng số tiền là 543 tỷ 724 triệu đồng. BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư mua sắm, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin; tiếp nhận kịp thời các chương trình ứng dụng do BHXH Việt Nam chuyển giao; bổ sung vào hoạt động nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghệ thông tin và nhiệm vụ của ngành BHXH. Các chương trình phần mềm được quản lý, khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công chức như: Ứng dụng có hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý thu; cấp quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (TST), Quản lý tài chính - kế toán (TCKT), Quản lý chính sách (TCS); kết nối liên thông dữ liệu Bộ tư pháp phục vụ công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi... 

Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 92% dân số toàn tỉnh

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BHTN còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Tình trạng nợ đọng vẫn còn phổ biến ở các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp còn chưa tham gia và chưa tham gia chưa hết các loại BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân. 6 tháng đầu năm 2020, tổng số nợ của các đơn vị đồng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là trên 257 tỷ đồng; ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chưa có tiền nộp BHXH, BHYT, BHTN. Mặc dù đã có Quy chế phối hợp số 1301/BHXH-LĐLĐ của BHXH tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh về việc trao đổi thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra Tòa án với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn chưa khởi kiện được đơn vị nào. Cụ thể, nhiều đơn vị nợ đọng với thời gian dài, số tiền lớn như: Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Nam Định nợ 2 tỷ 947 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xây lắp I Nam Định nợ 3 tỷ 106 triệu đồng; Công ty Cổ phần May Nam Hải, nợ 4 tỷ 549 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Định nợ 1 tỷ 359 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đường nợ 6 tỷ 993 triệu đồng... Hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không tồn tại đúng với địa chỉ trên giấy phép, cố tình trốn tránh không tiếp các đoàn thanh, kiểm tra; vẫn còn tình trạng đóng không đúng với chức danh công việc trong thang bảng lương đã xây dựng, thỏa thuận với người lao động; một số doanh nghiệp không tham gia BHXH cho lao động. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, BHXH tỉnh đã tạm dừng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh mới thực hiện đôn đốc đơn vị sử dụng nộp tiền theo hình thức trực tiếp và gửi văn bản đôn đốc nợ; chưa thực hiện được các giải pháp mạnh như: thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch, thanh tra đột xuất những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành. 

6 tháng cuối năm 2020, BHXH tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao; phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 92% dân số toàn tỉnh. Đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ BHXH. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng đảm bảo an toàn tiền mặt. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng hưởng BHXH. Thực hiện chặt chẽ quy trình giám định trong công tác KCB BHYT, đảm bảo đúng chế độ chính sách, đúng đối tượng và quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chế độ chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục triển khai tuyên truyền bám sát Nghị quyết 21/NQ-TW, Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chú trọng tuyên truyền BHXH, BHYT cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, duy trì kỷ cương hành chính, thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện ra tòa các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài để thu hồi nợ và tăng tính răn đe với các đơn vị, chủ sử dụng lao động không tự giác chấp hành pháp luật về bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động./

Theo baonamdinh.vn