BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT tại xã Tân Thịnh

25/06/2020 04:37 PM


Sáng ngày 24/6, BHXH tỉnh Nam Định  tổ chức Hội nghị tuyên truyền tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 tại xã Tân Thịnh huyện Nam Trực. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng phòng Truyền thông & PTĐT – BHXH tỉnh Nam Định ; đồng chí Trần Văn Viển – Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Tân Thịnh tham dự.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị

 

Chính sách BHXH và BHYT là hai chính sách XH quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển KT-XH. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, BHXH tỉnh Nam Định đã tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Nhìn chung đại đa số người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đều được đảm bảo tốt quyền lợi theo quy định của Luật.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng : “Công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng bình quân khoảng 10%/năm. Tính đến ngày 31.5.2020 tại Nam Định đã có hơn 1,5 triệu người tham gia BHYT chiếm 89,1% dân số toàn tỉnh. Hằng năm, quỹ BHYT đảm bảo quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT theo quy định, dù ốm đau hay tai nạn, điều trị tại tuyến cơ sở hay tuyến Trung ương, chi phí dù ít hay nhiều đều được quỹ BHYT thanh toán. Đây chính là thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, cộng đồng xã hội sâu sắc của chính sách BHYT, hiện nay tổng số đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên là trên 102.000 người, với số tiền chi trả năm 2020 dự kiến khoảng 6.500 tỷ đồng”.

Tại hội nghị đông đảo người dân đã được hiểu thêm cũng như đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình, từ đó thấy được giá trị nhân văn to lớn mà Đảng và Chính phủ hướng đến cũng như giá trị thực tế từ việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đối thoại trực tiếp với người dân xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực

Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giúp cho người dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cuộc sống của mỗi người, gia đình và xã hội, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong xã hội. Qua đó nâng cao nhận thức trong việc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của chính sách pháp luật nhà nước, phấn đấu đưa tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình tại xã đạt 91,6% người tham gia, hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện Nam Trực giao cho xã Tân Thịnh.

 

Kim Chi