Nỗ lực thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

05/06/2020 02:10 PM


Với sự nỗ lực của BHXH tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội, thời gian qua việc phát triển người tham gia BHXH đạt được chỉ tiêu đề ra. Trong 5 năm qua, số thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2015 mới có 1.222.155 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đến nay, có 1.588.367 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 là 2.380 tỷ đồng, đến nay, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 4.308 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 103.2% kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm số thu tăng trên 20%; số nợ năm sau giảm so với năm trước.

Công ty Đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động.
Công ty Đóng tàu Thịnh Long (Hải Hậu) thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động.

Công tác quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách quy định. 100% người tham gia được cấp đầy đủ sổ BHXH, thẻ BHYT; thực hiện rà soát, nhập dữ liệu để bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý, đến nay đã bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 99,9%, đạt kế hoạch đề ra; thực hiện xong việc rà soát và đổi mã quyền lợi cho các đối tượng có thay đổi quyền lợi theo quy định mới và thực hiện xong việc gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng tiếp tục tham gia. Toàn tỉnh đã cấp 100% thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia đúng tiến độ thời gian; thường xuyên rà soát, đối chiếu và kịp thời giảm trừ thẻ BHYT cấp trùng hàng quý. Các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã được BHXH tỉnh quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và giải quyết dứt điểm, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định hiện hành. Chú trọng tư vấn, hướng dẫn, yêu cầu cán bộ viên chức trong ngành thường xuyên nỗ lực học tập, cập nhật kiến thức và các văn bản quy định về chế độ, chính sách mới để phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân đến giao dịch làm việc bảo đảm văn minh, lịch sự, hiệu quả. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu khi thực hiện giao dịch công việc với đối tượng. Đã giải quyết cho 17.581 người hưởng BHXH hàng tháng; 33.359 người hưởng các chế độ BHXH một lần; 401.289 lượt người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ; 106.607 lượt người hưởng bảo hiểm thất nghiệp; đã giải quyết đúng chế độ, đúng chính sách, đúng tiến độ quy định cho các đối tượng được hưởng chế độ BHXH.

Đạt được kết quả trên, BHXH tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB để thực hiện tốt công tác giám định KCB đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có thẻ BHYT; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở KCB và kiên quyết từ chối thanh toán và đề nghị xuất toán các khoản chi không đúng quy định. Do vậy đã góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ KCB cho đối tượng có thẻ BHYT và cơ bản bảo đảm cân đối được quỹ KCB BHYT của địa phương. Tổng chi phí KCB BHYT năm 2019 là 1.234 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng so với năm 2018. Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN kịp thời, đầy đủ, an toàn và thuận lợi cho người hưởng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người thụ hưởng; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo quy định của ngành. Đến nay đã giảm từ 115 TTHC xuống còn 27 TTHC, 100% TTHC đã được thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử và giao dịch vụ bưu chính; Tổ chức thực hiện 9 TTHC ở cấp tỉnh và 6 TTHC cấp huyện theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định của UBND tỉnh, của ngành. Tỷ lệ giao dịch điện tử các thủ tục BHXH đạt 92% số đơn vị đăng ký tham gia (3.239/3.566 đơn vị). Triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính kế toán, xét duyệt và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH nhằm quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc; kết nối liên thông các mảng nghiệp vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ, cắt giảm thủ tục hồ sơ và thời gian trả kết quả TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, đã góp phần quản lý chặt chẽ, chính xác toàn bộ quá trình từ lúc đăng ký tham gia đến khi giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, hạn chế tối đa việc lạm dụng và chi trả không đúng đối tượng. Hệ thống kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ quan BHXH và các cơ sở KCB BHYT toàn tỉnh với dữ liệu của toàn quốc để cung cấp, tra cứu thẻ BHYT và giám định chi phí KCB BHYT phát sinh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý quỹ KCB BHYT tạo thuận lợi cho cơ sở y tế và người có thẻ BHYT đến KCB. Đến nay đã có 100% cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh thực hiện liên thông dữ liệu. Hoàn thiện hệ thống giao dịch điện tử từ Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam đến hệ thống phần mềm từ thu sổ thẻ đến hệ thống tài chính để bảo đảm cho các tổ chức, người dân khi giao dịch với cơ quan BHXH. Bên cạnh đó, ngành BHXH đã đưa vào vận hành hệ thống giám định BHYT điện tử. Tại BHXH tỉnh, 100% cơ sở KCB BHYT thực hiện cài đặt phần mềm giám định điện tử, đang triển khai thực hiện rất tốt. Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn toàn tỉnh liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu toàn quốc, nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT. Thực hiện xây dựng hệ thống cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình để cập nhật và cấp số định danh duy nhất cho mỗi cá nhân, tạo thuận lợi cho người dân giao dịch với bất kỳ cơ quan BHXH nào trên toàn quốc, đồng thời nâng cao hiệu quả và quản lý và khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt; chủ động phối hợp các sở, ngành, đoàn thể… tăng cường công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu và đăng ký tham gia. Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, xóm, tổ dân phố tại 226 xã, phường, thị trấn đều có điểm thu BHXH tự nguyện. Tập huấn, hướng dẫn, chính sách BHXH tự nguyện cho các nhân viên đại lý thu, để lực lượng này phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH 9 huyện và từng đại lý thu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện./.

Theo baonamdinh.com.vn