Nam Định triển khai hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý thu BHXH, BHYT.

Niềm tin vào tương lai

Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020

BHXH Nam Định : Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại cơ sở.

BHXH tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT tại xã Tân Thịnh

Nỗ lực thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

BHXH tỉnh Nam Định : Tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020 – 2025

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Nam Định : Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến gói hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.