NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BHYT HỘ GIA ĐÌNH

20/12/2018 02:17 PM


Các quy định cơ bản của Pháp luật về Bảo hiểm Y tế (BHYT) khi tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Toàn bộ thành viên trong hộ gia đình chưa tham gia BHYT.

II. ĐỊA ĐIỂM THAM GIA:

1.Đại lý thu BHYT: UBND các xã, phường, thị trấn; Bưu điện; Hội đoàn thể: Hội Nông dân; Hội Phụ nữ.

2.Cơ quan BHXH huyện, thành phố:

III.THỦ TỤC THAM GIA:

- Người tham gia BHYT kê khai Tờ khai được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc Đại lý thu cung cấp. Trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không cần phải lập tờ khai.

- Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký và nhận Biên lai thu tiền đóng BHYT.

IV. MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

1.Mức đóng hằng tháng:

Mức đóng hàng tháng = Mức lương cơ sở x 4,5%

Mức đóng hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

-Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.390.000đ) tương đương 62.550 đồng;

- Người thứ 2: đóng 70% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 43.785 đồng)

- Người thứ 3: đóng 60% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 37.530 đồng)

- Người thứ 4: đóng 50% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 31.275 đồng)

- Từ người thứ 5 trở đi: đóng 40% mức đóng của người thứ nhất (tương đương 25.020 đồng)

- Đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách hỗ trợ 30% mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định trên.

2. Phương thức đóng:

Ba tháng, sáu tháng hoặc một năm một lần đóng thông qua đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.

V. QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG:

1. Quyền lợi:

1.1. Được nhận thẻ BHYT và thông báo mã số BHXH và kỳ hạn đóng tiền BHYT.

1.2. Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi không phân biệt địa giới hành chính theo hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu; được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu tháng mỗi quý.

1.3. Được Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi theo quy định.

1.4. Được cơ quan BHXH giải thích, cung cấp thông tin về BHYT.

1.5. Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

 

2. Mức hưởng:

2.1 Trường hợp cấp cứu:

Người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện được được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

2.2 Khám chữa bệnh đúng tuyến:

Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia theo mức:

- 100% chi phí KCB:

+ Khi đi KCB tại tuyến xã;

+ Tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (từ tháng 7/2018 dưới 208.500 đ) ở mọi tuyến điều trị;

+ Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ tháng 7/2018 trên 8.340.000đ), được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

- 80% chi phí: Khi KCB

2.3. KCB vượt tuyến, trái tuyến:

KCB vượt tuyến, trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng:

Loại hình KCB

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức hưởng

Ngoại trú

BV Tuyến huyện

100% chi phí KCB

Nội trú

BV Tuyến huyện

100% chi phí KCB

BV Tuyến tỉnh

60% chi phí

BV Tuyến TW

40% chi phí

 

VI. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ THẺ BHYT:

1. Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác trong KCB.

2. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi KCBBHYT

 

3. Từ ngày 01/01/2015 trở đi tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

4. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn cho các hộ gia đình.

5. Các hộ gia đình có trách nhiệm kê khai đầy đủ chính xác theo mẫu DK01 của BHXH Việt Nam.

6. Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu, Điểm bưu điện văn hóa xã hoặc đóng trực tiếp tại BHXH huyện.

7. Từ ngày 1/8/2017 trở đi thẻ BHYT được cấp không ghi thời điểm thẻ hết hạn sử dụng. Hàng tháng cơ quan BHXH lập danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHYT chuyển đến các đại lý thu để thông báo và vận động đối tượng tiếp tục tham gia BHYT theo quy định.

 

Hãy liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc truy cập Website:http://bhxhnamdinh.gov.vn để biết thêm chi tiết.